TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE (Päivitetty 23.6.2021.)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Helsingin viihdepelit Oy
Yritystunnus: 2616848-5
Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi: Roy Uggla
Osoite: Vattuniemenkatu 3, 00210 Helsinki
Puhelinnumero: 050 441 7909
Sähköposti: info@viihdepelit.fi

1.1 Rekisterien tietoturva

Välitämme tietoturvasta ja arvostamme yksityisyyttäsi noudattamalla seuraavia toimintatapoja:

 • Yhteys sivustoon ja sivuston kautta lähetettäviin tietoihin on SSL -suojattu (SHA-256 ja RSA-salaus).
 • Käytämme vain vähintään 16+ merkin pituisia salasanoja.
 • Käytämme lisäksi kaksivaiheista tunnistautumista palveluihin, jotka liittyvät rekistereihin (two-factor authentication).

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka;

 • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme;
 • syntyvät palveluitamme käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun käytät saatavuuskysely- chat- tai yhteydenottolomaketoimintoja;
 • saadaan muista lähteistä, esim. Kaupparekisteri tai Väestötietojärjestelmä.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot;
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot;
 • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto;
 • palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot;
 • tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista sekä niihin reagoimisesta.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa:

3.1 Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja, jotka liittyvät palveluihimme liittyvään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen sekä palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.

3.2 Palvelun kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme kehittämiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen sekä liiketoimintamme johtamiseen.

3.3 Markkinointi

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän viestintään, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palveluamme ja markkinoida muita palveluita sinulle. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.

3.4 Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi – esim. kirjanpitoa varten tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

3.5 Asiakasprofilointi

Keräämme statistiikkaa sivustokäyttäytymisestäsi tarjotaksemme sinulle kohdennettua markkinointimateriaalia. Käytämme sivustostatistiikkaa myös asiakassegmentointiin myyntiprosessejamme varten.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tilanteissa:

– Olet antanut siihen suostumuksesi.

– Yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme teidän tilaukseen liittyviä henkilötietoja meidän puolestamme sekä ohjeidemme mukaisesti.

– Toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, joka perustuu kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme, kuten esim. sähköpostiuutiskirjeiden palvelutarjoaja / ylläpitäjä on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan. Lisäksi säilytämme henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

7. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen, eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain mukaisesti.

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1. ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Jos henkilötietojesi käsittely ei ole mielestäsi asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: www.tietosuoja.fi

8. TIETOTURVA

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla sekä muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

 • Yhteys sivustoon ja sivuston kautta lähetettäviin tietoihin on SSL -suojattu (SHA-256 ja RSA-salaus).
 • Käytämme vain vähintään 16+ merkin pituisia salasanoja.
 • Käytämme lisäksi kaksivaiheista tunnistautumista palveluihin, jotka liittyvät rekistereihin (two-factor authentication).

9. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivuillamme www.viihdepelit.fi, jolta löydät viimeisimmän version tästä selosteesta.